Avís Legal

replica shoes for sale

Informació general de la seu electrònica o lloc web de HFD.cat
HFD.cat (www.hfd.cat), és un domini de Lluís Muñoz Casañas, amb NIF: 52160994F, amb domicili social al C/ Nou, 44 de Santa Maria de Palautordera (08460), telèfon 610296121 i adreça electrònica info@hfd.cat
Mitjançant el domini HFD.cat, l’empresa gestiona el seu portal web, amb la finalitat de mantenir la relació amb els seus usuaris, incloent la gestió comercial de l’empresa i fent possible la comunicació entre ambdues parts, en compliment de l’establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)
L’ús i la utilització d’aquest lloc web per part dels usuaris, ja siguin clients o proveïdors, implica que s’accepten totalment i de manera expressa totes les condicions que es redacten en aquest document.
L’empresa pot realitzar les modificacions o canvis que consideri oportuns en aquest lloc, sense necessitat d’avís previ. Això afecta a les possibles actualitzacions del lloc, tant en contingut, com en disseny i canvis que puguin existir en referència a la informació expressada, amb la finalitat de mantenir-la actualitzada.
Es prohibeix expressament la reproducció, còpia o alteració del disseny, configuració original o continguts d’aquest lloc web, ja que està protegit pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

high quality replica shoes