Política de Privacitat

replica shoes for sale

La nostra finalitat, és aconseguir la teva confiança dins el nostre lloc Web, i per tant, és important que llegeixis detingudament el següent escrit referent al nostre procés quant al tractament de dades.
Les següents polítiques de privacitat van destinades a informar-te de com utilitzar la teva informació personal complint amb les disposicions del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.
RESPONSABILITAT
● Titular: Lluís Muñoz Casañas (en endavant HFD Hidroalcohol Foot Dispenser)
● NIF : 52160994F
● Domicili Social : C/ Nou, 44 Santa María de Palautordera (08460) Barcelona
● Telèfon: 610296121
● Correu elèctric: info@hfd.cat
INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
L’usuari queda informat, a través de la present Política de Privacitat, de la manera com a HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser) tractarà i protegirà les dades de caràcter personal que li siguin facilitades mitjançant els formularis disposats en el nostre lloc web www.hfd.cat així com les dades derivades de la seva navegació.
L’usuari haurà de llegir detingudament aquesta Política de Privacitat i deixar clar el seu consentiment a l’hora de proporcionar, lliure i voluntàriament les seves dades personals a HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser)
OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES
Les dades facilitades a la nostra Web, són generalment, de caràcter obligatori (sempre i quan en el camp requerit, no s’especifiqui el contrari), perquè així es puguin complir les finalitats establertes entre totes dues parts.
Per tant, tota dada que no sigui facilitada, o sigui errònia, no es podrà tenir en compte a l’hora d’atendre i portar a terme l’operació comercial, com a tal.
Aquestes seran les dades demanades als nostres usuaris, que quedaran protegides en tot moment:
• Dades identificatives: nom, cognoms, NIF o NIE.
• Dades de contacte: domicili, telèfon fix o mòbil, adreça de correu electrònic.
• Dades bancàries: número de compte, nom del titular, document SEPA.
• Altres dades d’interès facilitades pel propi interessat dins els formularis disposats al nostre lloc Web.
• Dades de navegació.
• En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta d’aquesta manera, comptar amb el consentiment d’aquests, i es compromet a traslladar a l’interessat, la seva informació continguda a la Política de Privacitat, eximint així, a HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser) de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.
• HFD.cat, podrà dur a terme tota verificació necessària en referència en aquest fet, conforme la normativa de protecció de dades.
TRACTAMENT DE LES DADES PROPORCIONADES
Les dades personals, proporcionades pels nostres usuaris, seran tractades amb les següents finalitats:
● Gestionar les seves sol.licituts de contacte amb HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser) mitjançant els canals disposats al nostre lloc Web.
● Gestionar les compres efectuades dins el nostre lloc Web, incloent-hi la gestió de pagament i l’entrega de la comanda.
● Efectuar l’anàlisi de com s’utilitza el nostre lloc Web i comprovar preferències i comportament dels nostres usuaris.
● Gestionar l’enviament de comunicacions comercials sobre el nostre producte i els nostres serveis, sempre i quan, l’usuari no indiqui el contrari marcant la casella corresponent, o rebutgi aquesta gestió.
● Gestionar l’enviament d’enquestes de satisfacció envers el nostre producte i el nostre servei, per tal de millorar dia a dia el servei ofert al nostres clients.
● Analitzar les dades de l’usuari, amb el propòsit de poder elaborar perfils que permetin definir, amb més detall, la necessitat de gaudir del nostre producte, sempre i quan ens sigui donat el seu consentiment.
● Les dades proporcionades, seran conservades durant el temps necessari per dur a terme la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides i durant el termini de preinscripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta, sempre i quan tinguem consentiment explícit del nostre usuari. Quan ja no siguin necessàries, es suprimiran seguint les mesures de seguretat que garanteixin la seva destrucció.
● El tractament de dades per a l’adquisició del nostre producte mitjançant el nostre lloc Web, és necessari per dur a terme el compliment de la relació contractual que es faci entre l’usuari i HFD
ÚS DE COOKIES
Informar l’usuari de la utilització de cookies, serveis d’anàlisi web i complements de xarxes socials al nostre lloc Web per a millorar l’experiència de navegació.
RESPONSABILITAT DE L’USUARI
● Garantir ser major d’edat (18 anys) i que les dades que ens faciliti siguin certes, exactes, completes i actualitzades. Aquests efectes, l’ usuari respon de la veracitat de totes les seves dades proporcionades i que en tot cas, comunicarà qualsevol canvi i mantindrà en tot moment actualitzada, aquesta informació, per a verificar la seva situació real.
● Garantir que s’ha informat a tercers del fet que puguin facilitar les seves dades, dels aspectes mencionats en aquest document. Així mateix, garantir que ha obtingut la seva autorització per a facilitar-les a HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser) per a dur a terme el compliment d’aquesta finalitat.
● Es farà responsable de possibles informacions falses o inexactes que ens siguin proporcionades mitjançant el nostre lloc Web i dels danys i perjudicis, directa o indirectament que puguin arribar a ocasionar a HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser) o a tercers.
DRETS DE L’USUARI
En tot moment l’usuari podrà enviar un escrit a HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser) a l’adreça indicada en l’encapçalament de la present Política de Privacitat, o bé fer arribar un correu electrònic a l’adreça info@hfd.cat, adjuntant fotocòpia del seu NIF o NIE pels següents motius:
● Revocar els consentiments atorgats.
● Sol.licitar portabilitat de les seves dades
● Obtenir informació de com s’utilitzen les seves dades personals i poder accedir a elles.
● Rectificar les dades errònies o incompletes.
● Comprovar que HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser), està fent ús de les seves dades amb responsabilitat i seguretat.
● Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personal, si considera que HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser), ha vulnerat els seus drets reconeguts per la normativa aplicable quant a protecció de dades.
● Sol.licitar la supressió de dades quan, entre d’altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per dur a terme la finalitat per la que van ser recollits.
MESURES DE SEGURETAT
En tot moment, HFD (Hidroalcohol Foot Dispenser), tractarà les dades proporcionades per l’usuari de manera absolutament confidencial, de conformitat amb el previst a la normativa d’aplicació, garantint la seguretat d’aquestes i evitant així, alteracions, pèrdues, tractaments o accés no autoritzat de tota la informació emmagatzemada i els riscos que comportaria tenir-los exposats.
Per garantir que la nostra Política de Privacitat acompleix amb els requisits legals actuals, reservem el dret de fer canvis per estar vinculats sempre a la legislació vigent.

high quality replica shoes